Sèniors

Teatre per a tots

Els nens més grans

Els cursos s'iniciaran la 1º setmana d'octubre i acabaran al Juny amb una mostra final.

INTERPRETACIÓ (+ 50 anys)
Alfons Bermejo
Taller d'iniciació al teatre on el joc dramàtic és una eina d'aprenentatge actoral mitjançant exercicis individuals I col·lectius d'activació i d'entrenament actorals bàsics com a eines d'expressió i comunicació que ajudin a una actitud més creativa i dinàmica.
Es tracta de potenciar la concentració, el contacte, la imaginació, la desinhibició, la sensibilitat, l'acceptació de la pluralitat, la diversitat, la confiança i seguretat en un mateix. D’altre banda podreu adquirir sentit del ritme i del treball en equip, coneixereu i explorareu les possibilitats expressives del cos i de la veu.
Divendres de 19.00 a 20.15h.
PREU: 105€ trimestral

Tallers Sèniors

Estudis de teatre Losada 2018