NENS/ES

Teatre per a infants

Els nens i el teatre

Els cursos s'iniciaran la 1º setmana d'octubre i acabaran al Juny amb una mostra final.

Els nostres cursos de teatre:
Petits de 3 a 6 anys. Horari: Dimarts de 17.30 a 18.30h. PREU: 40€/mes.
Nens/es de 7 a 11 anys. Horari: Dimecres de 17.30 a 18.45h. PREU: 47€/mes.
. Nens/es de 7 a 11 anys. Horari: Divendres de 18.30 a 20h. PREU: 58€/mes.
Joves de 12 a 15 anys. Horari: Divendres de 18.30 a 20h. PREU: 60€/mes.

Teatre en Moviment (3-6 anys )
Montse Roig
La Dansa Creativa i el teatre desperten el moviment, el ritme i la sensibilitat de nens i nenes. Partim de la dansa contemporània i del joc del teatre per potenciar la creativitat, el coneixement corporal i la seva manera d'expressar-se de forma lúdica.
Els diferents materials, metàfores i imatges que anirem exposant al llarg del curs els ajuden a la comprensió de la composició, les textures, el moviment.
Si barregem la creativitat de la dansa amb la interpretació en surten resultats molt bonics que es podran gaudir a final de curs.
Horari: Dimarts de 17.30 a 18.30h. PREU: 40€/mes.

Teatre (7-11 anys)
Jordi Gràcia
El teatre en joc per desenvolupar la creativitat dels infants. Contes i escenes que ells poden crear a través d'eines didàctiques
Horari: Dimecres de 17.30 a 18.45h. PREU: 47€/mes.
. Horari: Divendres de 18.30 a 20h. PREU: 58€/mes.
INTERPRETACIÓ
Joan Far
En aquest projecte parlarem i utilitzarem el teatre com a eina educativa, com a mitjà deshinibidor per a l'infant i com a medi per expressar la creativitat d'aquest.
L'activitat va dirigida a infants d'edats compreses entre els 12 als 15 anys .
Joves de 12 a 15 anys. Horari: Divendres de 18.30 a 20h. PREU: 60€/mes.

Tallers Nens

Estudis de teatre Losada 2018